КОМПОНЕНТИ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЯК ПОКАЗНИКИ ЇХ РЕАКЦІЇ НА ДІЮ ГЕРБІЦИДІВ

A. Rossikhina-Galycha

Анотація


У польовому експерименті досліджено вплив гербіцидів (Харнес, Фронтьєр, Мерлін) на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу вегетативних органів Zea mays L. Виявлено, що дія гербіцидів призводить до посилення процесу ліпопероксидації, про що свідчить підвищений вміст прооксидантних компонентів (дієнових і триєнових кон’югатів, ТБК-активних продуктів). Виявлено зростання активності супероксиддисмутази, каталази та пероксидази в коренях і листках кукурудзи.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.