ОСОБЛИВОСТІ МАКРОМОРФОЛОГІЇ МОЗОЧКА ПТАХІВ РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП

Ia. Omelkovets, M. Berezyuk

Анотація


Локомоція птахів характеризується значною динамікою рухів, що потребує чіткої координації роботи м’язів і контролю положення тіла у просторі та відповідного розвитку мозочка як структури, що здійснює контроль над цими процесами. У процесі філогенезу Aves адаптивна радіація дала можливість представникам класу опанувати різноманітні екологічні ніші. Зовнішні умови стали визначальними у формуванні типів живлення та способів локомоції. Такі ідіоадаптації відбиваються на будові всіх органів і систем, у тому числі й мозочка. У зв’язку з цим морфо-екологічні дослідження мозочка представників різних екологічних груп птахів є особливо актуальними, оскільки дають змогу виявити відмінності в макроструктурі cerebellum, спричинені адаптаціями до певних умов навколишнього середовища. У процесі дослідження було встановлено, що поверхня мозочка розділена первинними щілинами на десять первинних листків (folia), що формують 8 часточок (lobulus) об’єднаних у дві частини (pars): передню (anterior) та задню (posterior). Розміри часточок (lobulus), поділ первинних листків (folia) на вторинні і третинні та відносна маса й об’єм мозочка відрізняються у птахів різних екологічних груп.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.