ПОРІВНЯЛЬНА СИНФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ОСЕЛИЩ КСЕРОТЕРМНОЇ РОСЛИННОСТІ ПОДІЛЬСЬКОЇ ВИСОЧИНИ ТА ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

G. Lysenko, I. Danylyk

Анотація


Використовуючи метод синфітоіндикації, розрахували величини екологічних факторів, що характеризують оселища ксеротермної рослинності в межах Подільської височини та Закарпатської низовини. Отримані результати свідчать, що поширення ксеротермних лучно-степових і степових формацій на досліджуваній території тісно корелює з величинами кліматичних (узагальнений терморежим, континентальність, гумідність і морозність клімату) та деяких едафічних факторів (сольовий режим і вміст мінерального азоту) середовища, середні значення яких для Поділля та Закарпаття майже збігаються. З достатньою імовірністю можна стверджувати, що розподіл східноєвропейського блоку провінцій на Балкано-мезійську (Придунайську) та Східноєвропейську лісостепову базується на відмінностях величин едафічних чинників – зволоження ґрунту, вмісту в ньому сполук кальцію та пов’язаного з ним фактора – кислотності ґрунту.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.