ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЛУТАТІОНУ ЗА УМОВ ГАЛЬМУВАННЯ ПУХЛИННОГО РОСТУ

O. Bilenko, M. Rudenko, I. Leus, S. Babiy, O. Skorik, N. Shtemenko

Анотація


Вивчено вплив нової кластерної сполуки ренію з феруловою кислотою як органічним лігандом та цисплатину на активність глутатіонпероксидази, глутатіонтрантсферази і вміст відновленого глутатіону в крові щурів з модельною карциномою Герена. Отримані дані свідчать про певні зміни в глутатіонзалежній системі крові при гальмуванні пухлинного росту досліджуваними сполуками. При канцерогенезі ефект дії змішаної наноліпосомної системи реній-платина виражений більше, ніж при окремому введенні досліджуваних речовин. Показано, що, поряд з ефективною протипухлинною дією, в даній групі відзначається підвищення рівня глутатіону й активності глутатіонпероксидази, при зниженні активності глутатіон-S-трансферази. Зроблено висновок, що, на відміну від одноразового введення цисплатину, введення системи реній-платина сприяло підвищенню антиоксидантного потенціалу організму та стабілізації досліджуваних показників.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.