КИСЕНЬТРАНСПОРТНА ФУНКЦІЯ ГЕМОГЛОБІНУ ПРИ ВВЕДЕННІ АГМАТИНУ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

M. Lyuta, I. Ferents, V. Burda, A. Fedorovych, K. Dudok, N. Sybirna

Анотація


Досліджено вплив агматину – селективного інгібітора NO-синтази на стан системи транспортування кисню та спектральні характеристики гемоглобіну щурів за умов експериментального цукрового діабету, індукованого стрептозотоцином. У разі внутрішньом’язового введення агматину тваринам зі стрептозотоциновим діабетом у концентрації 20 мг/кг маси тіла упродовж 14 днів спостерігали зміни у спорідненості гемоглобіну до кисню. А саме, відбувалося зміщення кривої дисоціації оксигемоглобіну вправо, зростання Р50 та зниження рівня лужностійкого гемоглобіну. Також встановлено, що введення агматину викликає зміни у електронних спектрах гемоглобіну в ділянці смуги Соре (350–450 нм). Показано, що агматин як ендогенний регулятор синтезу NO може виявляти свій вплив на спорідненість гемоглобіну до кисню, спектральні характеристики та кисеньтранспортну функцію гемоглобіну, змінюючи рівень утворення оксиду азоту і процеси депонування NO шляхом утворенням S-нітрозо- та нітрозилгемоглобіну.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.