ОСОБЛИВОСТI ВИКОРИСТАННЯ ДИКИМИ КОПИТНИМИ ТВАРИНАМИ ПIВНIЧНО-КАВКАЗЬКИХ СУБАЛЬПIЙСЬКИХ ЛУКIВ

S. Osetsky, N. Bedilo, Yu. Spasovsky, R. Semagina

Анотація


На прикладi стацiонару «Джуга» (1800–2300 м н.р.м.) площею 5 тис. га, розташованого в Кавказькому бiосферному заповiднику, дослiджено асортимент травостою субальпiйских лукiв як у рiзнi перiоди вегетацiï, так i пiд час зимового спокою. Визначено улюбленi рослини та ïхню поживнiсть для окремих видiв диких копитних тварин (зубрiв, турiв, оленiв, сарн) i черговiсть ïх споживання. В урочищi «Пастбiще Абаго» площею понад 1,0 тис. га (1800 м н. р.м.) виявлено оселище малопоширеного тонконогу довголистого Poa longifolia Trin. Вiн характеризується висотою генеративних пагонiв 180–190 см, має листки завдовжки 75–80 см і завширшки 1,3–1,5 см. Продуктивнiсть зеленоï маси 500 ц/га, сiна – 248 ц/га. Рослина може бути перспективна для iнтродукцiï в субальпiйськi травостоï iнших регiонiв, де сприятиме покращенню кормовоï бази для диких i свiйських копитних тварин.

Ключовi слова: Пiвнiчно-Захiдний Кавказ, субальпiйськi луки, склад травостою, тонконiг довголистий, копитнi тварини. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.