СТРЕПТОМІЦЕТИ РИЗОСФЕРНОЇ ЗОНИ ОСОКИ ШОРСТКОВОЛОСИСТОЇ (CAREX HIRTA L.) ТА ЇХ АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИ НАФТОВОМУ ЗАБРУДНЕННІ ҐРУНТУ

L. Bunio, O. Gromyko, O. Terek, O. Tsvilynyuk, V. Fedorenko

Анотація


В умовах польового модельного досліду протягом трирічного періоду досліджено вплив сирої нафти на вміст стрептоміцетів у ризосфері й едафосфері рослин-фітомеліорантів Carex hirtа L., які росли на дерново-підзолистому ґрунті м. Борислава. Зі збільшенням терміну деструкції нафти, на тлі падіння загальної кількості колонієутворювальних одиниць мікроорганізмів у ризосфері рослин C. hirtа L. зростала кількість стрептоміцетів. На всіх етапах дослідження кількість стрептоміцетів у едафосфері рослин менша, ніж у ризосфері. Виділено 56 штамів стрептоміцетів із ризосферної зони C. hirtа L. Досліджено їх антагоністичні властивості проти штамів бактерій Bacillus subtilis ATCC 31324, Micrococcus luteus ATCC 4698, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Eschirichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (F-51), Erwinia amylovora MI2, Pseudomonas piri MI9, Pseudomonas syringae MI1, а також грибів Candida famata VKM Y9 і Aspergillus awamori NF142. Найбільше стрептоміцетів (до 50%), виділених як з фонового, так і з нафтозабруденого ґрунту, пригнічували ріст грам-позитивних бактерій B. subtilis ATCC 31324 і M. luteus ATCC 4698. Великий відсоток (від 33,4 до 66,7%) штамів актиноміцетів були антагоністами фітопатогенних грам-негативних бактерій P. piri MI9, P. syringae MI1 та E. amylowora MI2. Найменшою (до 19–25%) була частка штамів, які пригнічували ріст грибів C. famata VKM Y9 і A. awamori NF142. Виявлено низку штамів стрептоміцетів з підвищеною чутливістю до макролідів та лінкоміцину, а також до β-лактамних антибіотиків.

Ключові слова: нафтозабруднений ґрунт, Carex hirta L., стрептоміцети, фітопатогенні бактерії, гриби, антагоністичні властивості, стійкість до антибіотиків


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.