АсоціАція Geo rivali-CariCetum paniCulatae J. Školek 2003 в УкрАїнських кАрпАтАх

V. Onyshchenko, T. Andrienko

Анотація


Уперше для території України наводиться асоціація Geo rivali-Caricetum paniculatae J. Školek 2003 порядку Molinietalia W.Koch 1926. Подано 16 повних геоботанічних описів асоціації. Це гірські гігрофільні угруповання, здебільшого з домінуванням Carex paniculata і добре розвиненим моховим ярусом. Вони трапляються в різних частинах Українських карпат, найчастіше – в Чивчинських і Гринявських горах.

Ключові слова: болота, болотяна рослинність, Українські карпати. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.