ВПЛИВ АФЛАТОКСИНУ В1 НА ПРОЦЕС ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ОРГАНАХ ТА ЕРИТРОЦИТАХ ЩУРІВ

H. Antonyak, Ch. Olijnyk, N. Koval, R. Fedyakov, M. Dosviadchynska, I. Panchuk, B. Chekh

Анотація


метою дослідження було вивчити вплив афлатоксину В1 (AFB1) на процес пероксидного окиснення ліпідів і активність супероксиддисмутази (СоД) та глутатіонпероксидази в печінці, нирках, мозку й еритроцитах щурів за умов гострої інтоксикації. Результати дослідження свідчать, що концентрація ТБКреактивних продуктів значно підвищується впродовж 14-добового періоду після внутрішньочеревного введення AFB1 (в дозі 0,5 мг/кг маси тіла) у всіх аналізованих органах і еритроцитах. Активність СоД і глутатіонпероксидази зменшувалася в органах і еритроцитах щурів залежно від типу клітин та часу після введення AFB1. З отриманих результатів можна зробити висновок, що афлатоксин B1 здатний індукувати розвиток окисного стресу за рахунок стимуляції пероксидного окиснення ліпідів та інгібування активності антиоксидантних ферментів у клітинах печінки, нирки, мозку і в еритроцитах щурів.

Ключові слова: афлатоксин В1, мікотоксин, пероксидне окиснення ліпідів, ТБК-реактивні продукти, антиоксидантна система.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.