ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ НИЗЬКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ІОНІВ КАДМІЮ НА ВМІСТ β-КАРОТИНУ В ОРГАНІЗМІ LYMNAEA STAGNALIS

L. Muzyka, G. Kyrychuk

Анотація


Вивчено вплив різних концентрацій іонів Cd2+ (0,5 та 2 ГДК) на вміст β-каротину в тканинах (органах) Lymnaea stagnalis. Встановлено залежність зміни вмісту досліджуваного пігменту від тривалості експозиції (2, 7, 14 та 21 доба) тварин у токсичному середовищі. Показано, що за умов перебування тварин у середовищі з концентрацією іонів Cd2+, яка відповідає 0,5 ГДК, розподіл β-каротину в організмі молюсків у часі носить органоспецифічний характер. При підвищенні концентрації токсиканта до 2 ГДК зареєстровано збільшення вмісту β-каротину у гемолімфі (в 1,15–1,20 разу), в гепатопанкреасі (в 1,32–1,33 разу) та у нозі (в 1,47–1,68 разу) за короткотривалої експозиції (2 та 7 діб) і його зменшення (на 22,32–54,41%) в даних органах зі збільшенням часу контакту молюска з токсикантом (до 14 діб). Встановлено, що дія іонів Cd2+ протягом 14 діб призводить до статистично достовірного зменшення вмісту β-каротину незалежно від концентрації в усьому організмі L. stagnalis (на 22,32–61,93%). Мінімальні показники вмісту обговорюваного каротиноїда відмічені для гемолімфи тварин незалежно від концентрації токсиканта і тривалості його дії на організм. Максимальні значення вмісту β-каротину мали дозозалежний характер, варіювали між органами (тканинами) та залежали від тривалості експозиції.

Ключові слова: прісноводні молюски, β-каротин, метаболічна адаптація, іони кадмію.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.