ПОПЕРЕДНІЙ СПИСОК БДЖОЛИНИХ (HYMENOPTERA, APOIDEA) ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “РОЗТОЧЧЯ” (УКРАЇНА)

I. Tymkiv, S. Pytel, G. Stryamets

Анотація


У публікації подано короткий огляд видів бджолиних, зібраних на території природного заповідника “Розточчя” (переважно мішаний ліс недалеко від риборозплідних ставів на околицях смт Івано-Франкове й урочище Заливки – заліснена ділянка сфагнового болота) і його буферної зони (територія навколо риборозплідних ставів та мішаний ліс на околицях с. Лелехівка). Матеріал збирали протягом вегетаційного періоду 2015–2018 років. Також аналізували ентомологічні колекції Зоологічного музею. Упродовж досліджень зібрали 60 екземплярів бджолиних, котрі належать до 39 видів, 16 родів (Andrena, Anthophora, Apis, Bombus, Nomada, Tetralonia, Colletes, Hylaeus, Lasioglossum, Sphecodes, Systropha, Chelostoma, Megachile, Osmia, Dasypoda, Macropis) і 6 родин (Andrenidae – 10 видів, Apidae – 15 видів, Colletidae – 2 види, Halictidae – 6 видів, Megachilidae – 4 види та Melittidae – 2 види). Із них – 28 видів зареєстровані для заповідника вперше. Ще 13 видів із родини Apidae (рід Bombus) були зареєстровані для фауни заповідника раніше І. Коноваловою [17], проте у наших зборах вони не траплялися. Тож загальний попередній список бджолиних на території природного заповідника “Розточчя” включає 52 види (враховуючи також літературні дані й екземпляри з ентомологічної колекції Музею). 42 види комах числяться в “Європейському червоному списку бджіл” [10] у категорії “Least Concern” (“Найменший ризик”), шість видів – у категорії “Data Deficient” (“Недостатньо інформації”, два види – в категорії “Вразливі” (“Vulnerable”) (Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) і Bombus distinguendus Morawitz, 1869) та два види – в категорії “Близькі до загрозливого стану” (“Near Threatened”) (Andrena ovatula (Kirby,1802) та Systropha curvicornis (Scopoli, 1770)). Один вид (Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) занесений до Червоної книги України під статусом “Рідкісний” [16]. Такі дослідження будуть продовжені та поглиблені у майбутньому.

Зібраний матеріал зберігається у Зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка (ЗМД).


Ключові слова


бджолині; Apoidea; Hymenoptera; природний заповідник “Розточчя”; Україна

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Banaszak J., Romasenko L., Cierzniak T. The identification keys of Poland insects. Hymenoptera, Apoidea - Apidae, subfamily: Megachilinae. Vol. XXIV. N 68b. Torun, 2001. 156 p.(In Polish) [Banaszak J., Romasenko L., Cierzniak T. Klucze do oznaczania Owadów Polski. Hymenoptera, Pszczołowate - Apidae, Podrodzina: Megachilinae. Część XXIV, Zeszyt 68b. Torun, 2001. 156 s.]

Celary W. Melittidae of Poland (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), their Biodiversity and Biology. Kraków: Wydawnictwa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Press., 2005. 177 p.

Chorein A. Systematics and chorology of Anthophorini (Hymenoptera: Apidae) from Belgium to Northern France, with an initial analysis of their volatile secretions. Mons: graduation thesis, University of Mons-Hainaut, 2007. 80 p. (in French) [Chorein A. Systématique et chorologie des Anthophorini (Hymenoptera: Apidae) de Belgique et du Nord de la France, avec une première analyse de leurs sécrétions volatiles. Mons: Mémoire de fin détudes, Université de Mons-Hainaut, 2007. 80 p.]

Dylewska M. The identification keys of Poland insects. Hymenoptera, Apoidea - Apidae, subfamily: Andreninae. Vol. XXIV. N 68d. Torun, 2000. 153 p. (in Polish) [Dylewska M. Klucze do oznaczania Owadów Polski. Hymenoptera, Pszczołowate - Apidae Podrodzina: Andreninae. Część XXIV, Zeszyt 68d. Torun, 2000. 153 s.]

Hylaeus Test Key: April 2007 (Alan Stubbs) (internet resource: http://www.bwars.com/sites/www.bwars.com/files/diary_downloads/hylaeus-test-key_stubbs_2007.pdf )

Hymenoptera of the world: an identification guide to families / Ed. by Henri Goulet, John T. Huber. Ottawa, Ontario, 1993. 670 r.

Løken A. Studies on Scandinavian Bumble Bees (Hymenoptera, Apidae) // Norsk Entomologisk Tidsskrift. 1973. N 20. P. 1-218.

Løken A. Scandinavian species of the genus Psithyrus Lepeletier (Hymenoptera: Apidae) // Entomologica scandinavica. 1984. N 20. P. 1-25.

Michener C. D. The Bees of the World. Second edition. Baltimore: J. Hopkins Univ. Press., 2007. 992 p. (ISBN-13: 978-0-8018-8573-0)

Nieto A., Roberts S. P. M., Kemp J. et al. European Red List of bees. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2014. 86 p. ISBN: 978-92-79-44512-5

Osytshnjuk H. Z. Fauna of Ukraine. Vol. 12. Apoidea. N 4. Colletidae. Kyiv: Naukova dumka, 1970. 160 p. (In Ukrainian) [Osychniuk H.Z. Fauna Ukrainy. T. 12. Bdzholyni. Vyp. 4. Bdzholy-koletydy. K.: Naukova dumka, 1970. 160 s.]

Osytshnjuk H. Z. Fauna of Ukraine. Vol. 12. Apoidea. № 5. Andrenidae. Kyiv: Naukova dumka, 1977. 328 p. (In Ukrainian) [Osychniuk H.Z. Fauna Ukrainy. T. 12. Bdzholyni. Vyp. 5. Bdzholy-andrenidy. K.: Naukova dumka, 1977. 328 s.]

Pesenko Yu. A., Banaszak J., Radchenko V. G., Cierzniak T. Bees of the family Halictidae (excluding Sphecodes) of Poland: taxonomy, ecology, bionomics. Bydgoszcz, 2000. 348 p. ISBN 83-7096-339-0.

Pesenko Yu. A., Banaszak J., Cierzniak T. The identification keys of Poland insects. Hymenoptera, Apoidea - Apidae, subfamily: Halictinae Vol. XXIV, № 68b. Torun, 2002. 111 p. (In Polish) [Pesenko Yu. A., Banaszak J., Cierzniak T. Klucze do oznaczania Owadów Polski. Hymenoptera, Pszczołowate - Apidae, Podrodzina - Halictinae. Część XXIV, Zeszyt 68b. Torun, 2002. 111 s.].

Proshchalykin M. Yu., Kuhlmann M. The bees of the genus Colletes Latreille 1802 of the Ukraine, with a key to species (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) // Zootaxa. 2012. Vol. 3488. P. 1-40. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3488.1.1

Red Data Book of Ukraine. Animals / Ed. by I. A. Akimov. Kyiv: Globalconsalting, 2009. 600 p. ISBN 978-966-97059-0-7 (In Ukrainian) [Chervona knyha Ukrainy. Tvarynnyi svit / za red. I.A. Akimova. K.: Hlobalkonsaltynh, 2009. 600 s. ISBN 978-966-97059-0-7].

Rizun V., Heryak Yu., Hirna A. et al. Arthropods of the Roztochya Nature Reserve. Lviv, 2010. 395 p. ISBN 978-966-02-5817-4 (In Ukrainian) [Rizun V., Heriak Yu., Hirna A. ta in. Chlenystonohi pryrodnoho zapovidnyka "Roztochchia". Lviv, 2010. 395 s. ISBN 978-966-02-5817-4].

Smit J. The Wasp Bees (Nomada) of the Netherlands (Hymenoptera: Apidae) // Dutch Faunist Announcements. 2004. N 20. P. 33-126 (In Dutch) [Smit J. De wespbijen (Nomada) van Nederland (Hymenoptera: Apidae) // Nederlandse Faunistische Mededelingen. 2004. N 20. P. 33-126].
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.