РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ЗАДАЧ ПЛОСКОЇ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ, ЯКІ МАЮТЬ
АБЕЛЕВІ ГРУПИ СИМЕТРІЙ СКІНЧЕННИХ ПОРЯДКІВ

L. Mochurad

АнотаціяРозглянуто особливості розпаралелення процедур чисельного розв’язування задач
плоскої електростатики з абелевими групами симетрій скінченних порядків. Вдосконалено
загальну методику, яка ґрунтується на інтегральному зображенні шуканих розв’язків.
Специфіку сформульованої проблеми враховано на підставі апарата теорії груп. Для
підтвердження доречності розпаралелення означеної процедури проведено чисельні
експерименти з використанням популярного програмного засобу OpenMP.
Ключові слова: рівняння Лапласа, абелева група симетрії, метод інтегральних рівнянь,
паралельні алгоритми, багатоядерність процесора, програмний засіб OpenMP, схеми
наближених обчислень.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2013.20.8559

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.