Подання

 

Керівництва для авторів

При прийнятті статті до друку автори зобов'язані надіслати її електронну версію, підготовлену в системі LaTeX з дотриманням таких вимог:

  • Стаття має включати: назву, анотацію, ключові слова (не більше 7), класифікацію, текст статті, список літератури, оформлений згідно вимог ВАК України.
  • Всі рисунки подаються окремими файлами в pdf форматі.

Кожен автор матиме можливість переглянути підготовлену до друку статтю.

Шаблон файлу для підготовки статті можна завантажити тут VISNYK2019.rar.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  3. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  4. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.