Політика істини, сили і проживання

Graham HARMAN


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uam.2019.26.1108

Анотація


У  цій статті американський філософ і засновник спекулятивного
реалізму Ґрем Гарман (нар. 1968) аналізує два типи політичної
філософії:  політику  істини  і  політику  сили.  Для  першої  цен-
тральним є проголошення доступу до політичної істини, для другої —
ідея, за якою усе вирішується за принципом «хто сильніший». На думку
Гармана, обидва підходи спираються на одну онтологічну помилку. Вона
полягає в нехтуванні роллю об’єктів на користь чогось більшого чи мен-
шого за ці об’єкти. Гарман пропонує шлях для виправлення цієї помил-
ки, даючи нарис об’єктно-орієнтованої онтології та політичної філософії,
яка з неї випливає. На його думку, вона позбавлена вад політик істини й
сили. Теоретичний ресурс для цього нарису Гарман знаходить у текстах
Мартіна Гайдеґґера, присвячених Гельдерліну.
Ключові  слова:  онтологія,  метафізика,  спекулятивний  реалізм,  об’єк-
тно-орієнтована онтологія, Бруно Латур, Мартін Гайдеґґер, Гельдерлін, полі-
тична філософія, політика сили, політика істини

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.