Міфологія і Фольклор

Журнал «Міфологія і Фольклор» – це інформаційно містке і мобільне етнокультурне науково-гуманітарне видання, у якому висвітлюється широке коло питань, окреслених діадою «міфологія – фольклор». Журнал розрахований на широку читацьку аудиторію. Головним науковим спрямуванням журналу «Міфологія і Фольклор» є вивчення автентичних фольклорних текстів у найрізноманітніших аспектах, якими займається сучасна фольклористика. Значне місце у журналі приділено літературознавчим дослідженням, зокрема вивченню фольклоризму та міфологізму у художній літературі. На сторінках видання також представлена проблематика лінгвістичного діапазону «мова – міф – фольклор». Значна частина публікацій стосується вивчення теоретичних доктрин дослідників міфу, архаїчних уявлень і вірувань, світоглядних основ фольклорно-міфологічних текстів, чим опікується сучасна етнологія і філософія, а також мистецтвознавчих аспектів фольклорно-міфологічних явищ народної культури. Обов’язковою складовою кожного номера є маловідомі наукові праці з міфології та фольклору, а також публікування фольклорних матеріалів із різних етнографічних регіонів України та записів нових або маловідомих фольклорно-міфологічних явищ. Рецептивно-інформативний блок журналу наповнюють рецензії та відгуки на книги фольклористичної та міфологічної проблематики, огляди наукових видань відповідного тематичного профілю, зокрема збірників, журналів, нової літератури.

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Журнал є науковим фаховим періодичним виданням, в якому можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1081 від 29 вересня 2014 року).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 16860-5623 ПР від 23 червня 2010 року.


№ 2-3 (3) (2009)

Зміст

ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ФОЛЬКЛОРУ

Василь СОКІЛ
PDF
Інна ШВЕД
PDF

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТУ

Ігор ГУНЧИК
PDF
Олена ГІНДА
PDF

ПРОБЛЕМИ ФОЛЬКЛОРИЗМУ

Лариса СЕМЕНЮК
PDF
Тетяна ДАНИЛЮК-ТЕРЕЩУК
PDF

МОВА – МІФ – ФОЛЬКЛОР

Галина ТИМОШИК
PDF
Юрій ГРОМИК
PDF

МІФ І САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Ярина МОРОЗ
PDF

МЕМУАРИСТИКА

Олександра КОМАРИНЕЦЬ
PDF

З ПОЛЯ ФОЛЬКЛОРУ Й ЕТНОГРАФІЇ

Олекса ОШУРКЕВИЧ
PDF
Євген ЛУНЬО
PDF

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ

Василь БУДНИЙ
PDF
Роман КРОХМАЛЬНИЙ
PDF
Галина ВАСИЛЬКЕВИЧ
PDF
Володимир ГАЛАЙЧУК
PDF
Ольга ХАРЧИШИН
PDF

ОГЛЯДИ НАУКОВИХ ВИДАНЬ

Ігор ГУНЧИК
PDF
Ігор ГУНЧИК
Ігор ГУНЧИК