Міфологія і Фольклор

Журнал «Міфологія і Фольклор» – це інформаційно містке і мобільне етнокультурне науково-гуманітарне видання, у якому висвітлюється широке коло питань, окреслених діадою «міфологія – фольклор». Журнал розрахований на широку читацьку аудиторію. Головним науковим спрямуванням журналу «Міфологія і Фольклор» є вивчення автентичних фольклорних текстів у найрізноманітніших аспектах, якими займається сучасна фольклористика. Значне місце у журналі приділено літературознавчим дослідженням, зокрема вивченню фольклоризму та міфологізму у художній літературі. На сторінках видання також представлена проблематика лінгвістичного діапазону «мова – міф – фольклор». Значна частина публікацій стосується вивчення теоретичних доктрин дослідників міфу, архаїчних уявлень і вірувань, світоглядних основ фольклорно-міфологічних текстів, чим опікується сучасна етнологія і філософія, а також мистецтвознавчих аспектів фольклорно-міфологічних явищ народної культури. Обов’язковою складовою кожного номера є маловідомі наукові праці з міфології та фольклору, а також публікування фольклорних матеріалів із різних етнографічних регіонів України та записів нових або маловідомих фольклорно-міфологічних явищ. Рецептивно-інформативний блок журналу наповнюють рецензії та відгуки на книги фольклористичної та міфологічної проблематики, огляди наукових видань відповідного тематичного профілю, зокрема збірників, журналів, нової літератури.

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Журнал є науковим фаховим періодичним виданням, в якому можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1081 від 29 вересня 2014 року).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 16860-5623 ПР від 23 червня 2010 року.


№ 1 (1) (2008)

Зміст

ТЕОРІЯ ФОЛЬКЛОРУ

Ігор ГУНЧИК
PDF
Роман КИРЧІВ
PDF
Микола ДМИТРЕНКО
PDF

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТУ

Олена ЧЕБАНЮК
PDF
Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ
PDF
Олекса ОШУРКЕВИЧ
PDF

АСПЕКТИ МІФУ І НАРОДНА МІФОЛОГІЯ

Інна ШВЕД
PDF
Наталя ФЕДОРАК
PDF

ПРОБЛЕМИ ФОЛЬКЛОРИЗМУ

Ярослав ГАРАСИМ
PDF
Роман КРОХМАЛЬНИЙ
PDF

ФРАНКІАНА

Svyatoslav PYLYPCHUK
PDF
Катерина ДРОНЬ
PDF

ПУБЛІКАЦІЇ

Іван ДЕНИСЮК
PDF
Іван СОЗОНОВИЧ
PDF

МАТЕРІАЛИ

Володимир ГАЛАЙЧУК
PDF
Ігор ГУНЧИК
PDF
Тетяна ШЕМБЕРКО, Олекса ОШУРКЕВИЧ
PDF

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ

Оксана КУЗЬМЕНКО, Надія ПАСТУХ
PDF
Роман КРОХМАЛЬНИЙ
PDF
Тарас ПАСТУХ
PDF
Юрій ГОРБЛЯНСЬКИЙ
PDF

ОГЛЯДИ НАУКОВИХ ВИДАНЬ

Ігор ГУНЧИК
PDF
Ігор ГУНЧИК
PDF
Ігор ГУНЧИК
PDF
Ігор ГУНЧИК