GROUNDING EXPEDIENCE OF CREATION OF NNP „BUKOVYNIAN MOUNTAIN FORESTS”

V. Solodkyi, Y. Tsaryk, G. Shutak


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.0402.089

Abstract


Тhe purpose is realization of public policy in the field of network expansion of naturally commandment fund territories and development program of the commandment business of the Сhernivtsi Region. Scientifically methodological principles of creation of National Natural Park „Bukovynian Mountain Forests” are grounded.

Keywords: Bukovynian Carpathians, balanced development, naturally command­ment fund, national natural park.


References


1. Голубець М.А. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону. Львів: Поллі, 2007. 288 с.

2. Європейська ландшафтна конвенція. Відомості Верховної Ради. Київ, 2005; 51: 547-550.

3. Концепція збереження біологічного різноманіття України. Затв. Постановою КМУ № 439 від 12.05.1997 р. Київ, 1997. 28 с.

4. Матеріали лісовпорядкування лісів Путильського держлісгоспу Чернівецького обласного управління лісового господарства. Київська лісовпорядкувальна експедиція, 1998. 364 с.

5. Методичні рекомендації щодо визначення максимального рекреаційного навантаження природних комплексів і об'єктів у межах природно-заповідного фонду України за зонально-регіональним розподілом. Схвалені Науково-технічною радою Державної служби заповідної справи Мінекоресурсів України 9 грудня 2003 року.

6. Рамкова Конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища - 10-й т. Чернівці: Зелена Буковина, 2004: 311-315.

7. Солодкий В.Д., Білоконь М.В., Королюк В.І. Природно-заповідний фонд Чернівецької області. Чернівці: Зелена Буковина, 2004. 56 с.

8. Солодкий В.Д. Ліси - ключові території екомережі Буковини. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Сер. біол, 2008; 2: 132-136.

9. Солодкий В.Д., Лавров В.В. Ефективні підходи до формування екомережі Чернівецької області. Агроекологічний журнал, Київ, 2008; 1: 13-17.

10. Солодкий В.Д. Основи заповідної справи; навч. посібник. Чернівці: Зелена Буковина, 2008. 408 с.

11. Солодкий В.Д., Шутак Г.Д., Сівак В.К., Робулець С.В. Формування екомережі регіону на базі принципів Карпатської конвенції: Монографія. Чернівці, Зелена Буковина, 2009. 252 с.

12. Червона книга України. Тваринний світ. Київ: Глобалколсалтинг, 2009. 624 с.

13. Червона книга України. Рослинний світ. Київ: Глобалколсалтинг, 2009. 912 с.

14. Царик Й.В, Солодкий В.Д. Програма розвитку заповідної справи Чернівецької області. Вісник Львівського національного університету ім.І.Франка. Сер. біол, 2008; 48: 83-89.

15. Фурдичко О.І.¸ Бондаренко Б.Д. Про інформаційне і правове забезпечення екотуризму в Карпатах з врахуванням поліфункціональної ролі лісових територій та соціально-економічних проблем регіону. Львів: Науковий вісник, 2001: 38-46.

16. Шутак Г.Д. Екологізація природокористування як визначальний фактор збереження біорізноманіття Буковини. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Біологія. Чернівці: Рута, 2008; 373: 222-230.

17. Шутак Г.Д., Солодкий В.Д., Сівак В.К. Карпатська конвенція і розвиток заповідної справи на Буковині: монографія. Чернівці: Зелена Буковина, 2009. 128 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2010 Studia biologica