НАЦІОНАЛЬНО-РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО ПОВІТУ (1918–1939)

Ihor MRAKA

Анотація


Національно-релігійні відносини у Східній Галичині міжвоєнного періоду віддавна привертають увагу дослідників. Перші праці, присвячені цій проблемі, з’явилися одразу після проведення першого офіційного перепису населення урядом Польщі у 1921 р., а їхні автори доводили/заперечували/сумнівалися у правдивості його результатів. Попри певну заполітизованість теми національно-релігійних відносин, військові структури міжвоєнної Польщі були чи не єдиними, які намагались реалістично оцінити демографічну ситуацію і політичні настрої в реґіоні, позаяк це було важливою складовою, щоб забезпечувати боєздатність армії і обороноздатність країни. У статті зроблено спробу проаналізувати національний та релігійний склад населення Львівського повіту та його динаміку впродовж міжвоєнного періоду. Джерельною базою студій стали офіційно опубліковані результати польських переписів 1921 і 1931 рр., переписів Австро-Угорщини 1880–1910 рр., а також статистичні матеріяли, виявлені в Архіві нових актів у Варшаві та Центральному військовому архіві (Варшава, Польща). Аналіз джерел дозволив простежити зміну чисельности населення більшости населених пунктів Львівського повіту за національною ознакою та конфесійною приналежністю, охарактеризувати підготову і проведення обох переписів, ставлення до них українців.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2022.22-23.3616

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.