ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛЬСЬКОГО СТРОННІЦТВА ЛЮДОВОГО “ПЯСТ” У ЛЬВІВСЬКОМУ ПОВІТІ (1919–1926) 

Lev KALYNIAK

Анотація


Пропонована розвідка розглядає діяльність наймасовішої у Львівському повіті польської партії – Польського Стронніцтва Людового Пяст” (далі –  ПСЛ “Пяст”). Протягом 1919–1931 рр. вона відігравала провідну роль у політичній організації польських селян Західної України. Будучи консервативним за своєю суттю, ПСЛ “Пяст”, закликало дотримуватися засад християнської моралі в суспільно-політичному та державному житті міжвоєнної Польщі. Особлива увага приділялася необхідності зберегти приватну власність як головну підвалину добробуту громадян. З цього виходила його головна програмна вимога – провести зважену земельну реформу врахувавши інтереси великих землевласників шляхом грошової компенсації за розпарцельовані у них на користь селян наділи. З-поміж інших реґіональних осередків партії, Львівська повітова структура вирізнялася сталою активністю, а її провідні члени були відомими політиками не тільки місцевого, але й державного рівня. Діяльність ПСЛ “Пяст” проходила у постійній політичній боротьбі. Передусім це стосувалося участи у виборах до загальнонаціональних та місцевих органів влади, що відбувалися на тлі гострого протистояння з представниками українського національного руху.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2022.22-23.3613

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.