НА СЛУЖБІ У ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ: УКРАЇНЦІ В ОЦІНКАХ ПОЛЬСЬКИХ ОФІЦЕРІВ

Ihor MRAKA

Анотація


У статті зроблено спробу проаналізувати сприйняття/характеристики військовиків українців з боку командного складу польської армії в 1921–1939 рр. На основі численних рапортів, доповідних записок, що зберігаються в Центральному військовому архіві (Варшава, Польща), висвітлено бачення офіцерами рівня національної, громадянської свідомости “українців”/ ”русинів”, їх еволюцію протягом окресленого періоду, освітній рівень новобранців, ставлення українців до Речіпосполитої, служби у війську, взаємини з іншими рядовиками і поведінку у військових частинах. Попри значну увагу і польських, і українських дослідників до проблеми двосторонніх відносин, тема, винесена у назві статті, є маловивчена в історичній літературі. Окремі її аспекти висвітлені у працях польських науковців, а українські вчені цю тему практично не студіювали.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2019.19-20.2353

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.