Наукові зошити історичного факультету Львівського університету

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету – збірник наукових праць, в якому публікуються наукові статті, повідомлення, переклади, документи, рецензії та огляди з актуальних проблем історії України, всесвітньої історії, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, археології, етнології, історичного краєзнавства, військової історії, які раніше не публікувались.

Збірник виходить 1 раз в рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник і видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №15573-4045ПР від 17.07.2009 р.

 

Збірник індексується в міжнародній базі даних:

Index Copernicus, 2019 р., https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51906

 

 

 

Вимоги до публікації /Requirements for Publication

Перейдіть за покликом: 

 

https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/Vymohydopublikatsii.RequirementsforPublication.pdf 

General Information

 

Reviewing Information

 

 


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор: Якимович Богдан Зіновійович, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник культури України, професор Львівського національного університету імені Івана Франка,

 д-р істор. наук, доц. РБТарнавський (відповідальний редактор), канд. істор. наук, доц. ІІФедик (відповідальний редактор), д-р філософії ЛРШелестак (відповідальний секретар), д-р істор. наук, проф. М. М. Вегеш, д-р істор. наук, проф. Л. В. Войтович, д-р. істор. наук, доц. В. В. Галайчук, д-р істор. наук, проф. В. Є. Голубко, д-р істор. наук, проф. Л. О. Зашкільняк, д-р істор. наук, проф. І. С. Зуляк, д-р істор. наук, проф. В. В. Марчук, канд. іст. наук, доц. Р. В. Масик, д-р габіліт., проф. В. Моравський, канд. істор. наук, доц. В. В. Пришляк, д-р істор. наук, проф. О. О. Салата, д-р. істор. наук, доц. Р. Б. Сіромський, д-р істор. наук, ст. наук. сп. О. Й. Стасюк, канд. істор. наук, доц. О. М. Щодра.

 Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, вул. Університетська, 1, кім. 329, 331, м. Львів, 79000, Україна

Тел.: (032) 239-41-36 / (032) 239-43-90

E-mail: hrs.dep.history@lnu.edu.ua