ДЕТСКИЯТ СПОМЕН КАТО “ЕСТЕСТВЕНА ПАМЕТ” В ТЕКСТОВЕТЕ НА СЛОВАШКИЯ АВТОР ЯН СТАХО

Irena DIMOVA

Анотація


     Докладът ще разглежда идеята за детския спомен като “естествена памет”. Ще изходим от концепцията за памет, която откриваме в естетическата платформа на словашката Търнавска група, конкретно в техния манифест “Ще става дума за литературата за деца”. В него авторите пледират за писане на поезия, която не “суче от пръста”, а е “изстискана” от паметта. “Употребите” на паметта ще изведем от текстовете на един от представителите ѝ Ян Стахо. Обект на изследването ни ще бъде дебютната му стихосбирка от 1961 г. “Сватбено пътешествие”. В стихо-
творенията му от тази книга ще обвържем паметта – като детска и естествена – с метафората за “осоляването на сетивата” и наивното, необременено “опипване” на света с цел опознаването му. Ще включим и интертекстуална препратка към лирическата творба “Памет” на друг поет от Търнавската група Ян Ондруш, който представителите означават като един от своите програмни текстове.

     Ключови думи: детски спомен, естествена памет, сетива, словашка литература, Търнавска група.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bílik, R., 2000. Ľubomír Feldek. Bratislava: Kalligram. (In Slovak)

Bokníková, A., 2006. Trnava Group Concretists. Bratislava: Kalligram. (In Slovak)

Feldek, Ľ., 2007. The Doomed Group of Trnava. Bratislava: Columbus. (In Slovak)

Gilman, R., 2005. The Drama Is Coming Now: The Theater Criticism of Richard Gilman. New Haven and London: Yale University Press. (In English)

Hajko, D., 1998. Ján Stacho: Essay on the Poet Who Wanted to Read the Ciphers of Being. Bratislava: National Literary Centre. (In Slovak)

Jelínek, A., 1961. Vítězslav Nezval. Praha: Czechoslovak Writers. (In Czech)

Kupec, I., 1955. In Defense of Poetry. Cultural Life, 44 (10), pp.4–6. (In Slovak)

Maslowski, N. and Šubrt, J., 2015. Collective Memory. Theoretical Questions. Praha: Karolinum. (In Slovak)

Matejov, F., 1986. Ján Ondruš’ Poem Memory. V: Literary Views. Proceedings of Young Literary Science. Bratislava: Smena, pp.164–185.

Mikula, V., 2013. “Red” Fifties in “Golden” Sixties. V: Waiting for History. Articles on Slovak Literary History. Bratislava: UK, pp.127–147. (In Slovak)

Nora, P., 2004. The Global Rise of Memory. V: Y. Znepolsky, red. Pierre Nora. Places of Memory and Constructing the Present. Sofia: House for Science and Society, pp.19–35. (In Bulgarian)

Ondruš, J., 1965. The Mad Moon. Bratislava, 1965, 1982. (In Slovak)

Ondruš, Ya., 1997. Out of the Mirror. Sofia: Literary front. (In Bulgarian)

Prodanov, V., 2006. Memory Speculations. V: Culture and Memory. Varna, pp.58–85. (In Bulgarian)

Stacho, J., 1961. Wedding Journey. Bratislava, 1961. (In Slovak)

Šimonovič, J., 1962. According to Wedding Journey. Young Creation, 7(8–9), pp.28–29. (In Slovak)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2021.70.3746

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.