ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОФІЦІЙНОГО ЧЕСЬКОГО ДІЛОВОДСТВА

Olga BEZULYK

Анотація


     У статті розглядається лексичний склад текстів чеських ділових документів із метою окреслення основних тенденцій розвитку чеської мови, що знайшли своє відображення у мові офіційного чеського діловодства. Тенденції мови до адекватної передачі реальних фактів позначились на активному використанні у мові документів спеціальних термінів та термінологічних словосполучень. Ця тенденція визначила і характерні особливості лексичної системи мови чеських документів: явище мультивербалізації номінації (розкладання власне дієслова на позначення дії на синонімічне йому дієслівно-іменне словосполучення), використання поширених мовних конструкцій – мовних формул адміністративного характеру, абревіатур, явище неологізації термінів, передусім, шляхом запозичення, як відображення загального процесу інтернаціоналізації лексики та витворення у мові одиниць для відображення процесів європейської інтеграції.

     Ключові слова: чеські ділові документи, спеціальні терміни, термінологічні словосполучення, мультивербалізація, мовні формули адміністративного характеру, абревіація, неологізація, запозичення.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2004.54.2513

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.