ІНТЕРЖАНРОВА ПРОЗОВА МОДЕЛЬ САВИ ДАМ’ЯНОВА ЯК ПРИКЛАД ТВОРЕННЯ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО МЕТАТЕКСТУ

Alla TATARENKO

Анотація


     У статті на прикладі творчості відомого сербського письменника Сави Дам’я­нова розглядаються питання створення постмодерністського метатексту на базі принципів ars combinatoria. Предметом вивчення виступає інтержанрова прозова модель, вироблена письменником з метою переборення формальних жанрових обмежень, гетерогенний характер якої проявляється в поєднанні текстуального і візуального, у застосуванні стратегій колажу та засобів інтерсеміотичного перекладу.

     Ключові слова: метатекст, інтержанрова прозова модель, постмодернізм, Сава Дам’янов.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2011.60.2197

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.