ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ПОЕТИЧНОЇ МОВИ ПОЕМИ “НІЧ З ГАМЛЕТОМ” ВЛАДІМІРА ГОЛАНА

Nadia BRYLYNSKA

Анотація


   У статті висвітлюються особливості структури та поетичної мови поеми “Ніч із Гамлетом” Владіміра Голана. Особлива увага приділена діалогічній побудові поеми, за допомогою якої автор розвиває центральний образ, а також поглиблює філософське звучання тексту. Проаналізовано риторичні фігури, які використовуються в поемі найчастіше і є засобами для підсилення полемічності діалогів між Гамлетом та Поетом.

   Ключові слова: поетизм, герметична поезія, діалог, Гамлет, Владімір Голан, “Ніч з Гамлетом”, чеська література.


Повний текст:

PDF

Посилання


Engelking, L., 1997. Walls. Of Vladimír Holan’s poetry. Cultural magazine in Tygodnik Powszechny №5–6 (17–18). Krakow 5 October 1997. [online] Availabel at: [Accessed 28 February 2017]. (In Polish)

Galmiche, X., 2012. Vladimír Holan, librarian of God: Prague 1905–1980. Prague: Acropolis. (In Czech)

Heftrich, U., 2006. Comments to Blažíček’s interpretation of A night with Hamlet. Vladimír Holan and his companions. Collection of contributions from II world Czech literary studies congress. Published by Institute of Czech literature of the CAS (Edition K, volume 12), pp.245–253. [online] Availabel at: [Accessed 28 February 2017]. (In Czech)

Heftrich, U., 2010. Mozart as a figure of identification for Vladimír Holan. Czech literature – boundaries and edges. Collection of contributions from II world Czech literary studies congress. Published by Institute of Czech literature of the CAS at Filip Tomáš Publishing House – Acropolis. Editor – Lenka Jungmannová, pp.196–201. [online] Availabel at: [Accessed 28 February 2017].

Holan, V., 2003. Works 8. Praque-Litomyšl: Paseka. (In Czech)

Kierkegaard, S., 1993. Fear and Trembling. Ethical tractates. Moscow: Respublika. (In Russian)

Piorecký, K., 2006. A night with Hamlet by Holan. Comments to dialogical structure of the poem. Vladimír Holan and his companions. Collection of contributions from II world Czech literary studies congress. Published by Institute of Czech literature of the CAS (Edition K, volume 12), pp.170−179. [online] Availabel at: [Accessed 28 Feb-ruary 2017]. (In Czech)

Slavíčková, M., 2006. Reception of Vladimír Holan’s poems in Sweden. Vladimír Holan and his companions. Collection of contributions from II world Czech literary studies congress. Published by Institute of Czech literature of the CAS (Edition K, volume 12), pp. 82−93. [online] Availabel at: [Accessed 28 February 2017]. (In Czech)

Vörös, I., 2006. Holan’s Toskána. Vladimír Holan and his companions. Collection of contributions from II world Czech literary studies congress. Published by Institute of Czech literature of the CAS (Edition K, volume 12), pp.230−236. [online] Availabel at: [Accessed 28 February 2017]. (In Czech)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2017.66.2076

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.