Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 1. Леонід Зашкільняк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи, Львівський національний університет імені Івана Франка

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 1. Леонтій Войтович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністики, Львівський національний університет імені Івана Франка
 2. Ярослав Гарасим, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української фольклористики, Львівський національний університет імені Івана Франка
 3. Михайло Глушко, доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
 4. Роман Голик, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Україна
 5. Генрик Ґмітерек, доктор історичних наук, професор, керівник кафедри історії ХVI–ХVІII ст. Інституту історії гуманітарного факультету, Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща
 6. Пьотр Ґузовський, доктор історичних наук, професор, професор факультету історії та міжнародних відносин Білостоцького університету
 7. Сава Дам’янов, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри сербської літератури філософського факультету, Новосадський університет, Сербія
 8. Валентина Колесник, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри болгарської філології, Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова
 9. Алла Кравчук, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри польської філології, Львівський національний університет імені Івана Франка
 10. Елена Крейчова, доктор філософії, асоційований професор Університету Масарика
 11. Кшиштоф Крульчик, доктор історичних наук, професор, професор кафедри давньогрецької та римської історії Університету Адама Міцкевича у Познані
 12. Даріуш Купіш, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії XVI–ХІХ ст. та Східної Європи Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні
 13. Сергій Лиман, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри туристичного бізнесу, Харківська державна академія культури
 14. Надія Лобур, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янської філології, Львівський національний університет імені Івана Франка
 15. Рената Макаревіч, габілітований доктор, ад'юнкт закладу сучасної польської мови в Інституті полоністики і логопедії Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща)
 16. Віра Меньок, кандидат філологічних наук, доцент, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 17. Галина Сиваченко, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу компаративістики, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка
 18. Ярослав Сирник, доктор історичних наук, професор, продекан Історично-педагогічного факультету Вроцлавського університету
 19. Остап Сливинський, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри польської філології, Львівський національний університет імені Івана Франка
 20. Надежда Сталянова, доктор філософії, доцент, доцент кафедри болгарської мови Софійського університету Святого Климента Охридського
 21. Олександра Стасюк, кандидат історичних наук, cтарший науковий співробітник, Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України
 22. Мілко Стоянов Палангурскі, доктор історичних наук, професор, професор кафедри нової та новітньої історії Болгарії, Великотирновський університет імені Святих Кирила та Мефодія, Болгарія
 23. Алла Татаренко, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
 24. Ігор Шпик, кандидат історичних наук, доцент, директор Інституту славістики, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
 25. Олексій Ясь, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України