ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС: КОНСТИТУТИВНІ
ПАРАМЕТРИ

Зоряна Яців

Анотація


Статтю присвячено проблематиці дослідження та конститутивним параметрам валеологічного
дискурсу (ВД). Оцінено ступінь розроблення валеологічної проблематики в лінгвістиці та аргументо-
вано доцільність оформлення нового типу дискурсу. Виявлено сфери реалізації валеологічного дис-
курсу (освітня, адміністративна, інформаційна, технологічна), що уможливило його диференціацію
на професійний валеологічний дискурс (ПВД) та професійно-непрофесійний валеологічний дискурс
(ПНВД). Методом суцільної вибірки з електронних версій шести англомовних журналів відібрано
корпус текстів для аналізу, які представлені жанрами статті, редакторської колонки, текстотипу “пи-
тання/відповідь” (Q/A), рекламного оголошення, інтерв’ю та кулінарного рецепту. Запропоновано
визначення ВД і окреслено його конститутивні параметри. З’ясовано проблематику дослідження
дискурсу здорового способу життя. Окреслено перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Ключові слова: валеологічний дискурс, валеологія, здоров’я, здоровий спосіб життя, професійний
валеологічний дискурс, професійно-непрофесійний валеологічний дискурс.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2020.133.3178

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.