ЗВЕРТАННЯ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ:
ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ
(НА МАТЕРІАЛІ ШЕКСПІРОВОЇ ТРАГЕДІЇ
“HAMLET, PRINCE OF DENMARK”
ТА ЇЇ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ГРИГОРІЯ КОЧУРА)

Olena Rushchak

Анотація


Стаття присвячена дослідженню функцій звертання у Шекспіровій трагедії “Hamlet, Prince of
Denmark” та їх відтворенню в українському перекладі Григорія Кочура. У драматичних творах фор-
ми звертання виступають лінгвістичними маркерами соціальних стосунків, що зумовлює особли-
ву важливість їх адекватного перекладу. Особливості відтворення мовних одиниць сфери апеляції
проаналізовано з погляду лінгвопрагматики та соціолінгвістики.
Ключові слова: форми звертання, художній текст, переклад, прагматика звертання, соціальний
статус мовців.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2014.127.212

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.