ДІАЛОГІЗМ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ КОНЦЕПЦІЙ
ГРИГОРІЯ КОЧУРА ТА ВІКТОРА КОПТІЛОВА В
ОНТОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДРУГОЇ
ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Iryna Odrekhivska

Анотація


Розглянуто основні проблеми перекладознавчих праць Г. Кочура та В. Коптілова у зрізі
діалогічної теорії М. Бахтіна, що дає змогу осмислити симбіоз їх концепцій як чинник розвит-
ку української школи перекладу другої половини ХХ ст. та як один із фундаментів побудови су-
часного українського перекладознавчого дискурсу. Обґрунтовано науково-естетичний характер
перекладознавчої концепції В. Коптілова та художньо-естетичний профіль Кочурової концепції пере-
кладу. Описано “перехрестя поглядів” перекладознавців в інтерпретації питань індивідуальності пе-
рекладача, джерелоцентричності перекладів та їх мовної культури, перекладності, “планомірності”
перекладацького процесу та дисциплінарної традиції тощо.
Ключові слова: Г. Кочур, В. Коптілов, перекладознавство, художній переклад, культура пере-
кладу, індивідуальність перекладача, перекладність, періодизація історії українського перекладу.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2014.127.208

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.