“НАЙПЕРШЕ – МУЗИКА У СЛОВІ!”

Vsevolod Tkachenko

Анотація


У статті стисло з’ясовуються роль і місце Григорія Кочура в українському перекладному пись-
менстві завдяки гармонійному поєднанню в одній особі геніального перекладача-поліглота, непе-
ревершеного педагога, всеосяжного культуролога, оригінального поета і визначного історика, тео-
ретика і практика художнього перекладу. Наголошується на величезному обсязі перекладацького
доробку Григорія Кочура і Миколи Лукаша, двох світочів українського художнього перекладу та
визнаних лідерів української перекладацької справи у другій половині ХХ ст.
З огляду на теоретичне обґрунтування Г. Кочуром тези про множинність перекладацьких інтер-
претацій аналізуються найновіші українські переклади “Осінньої пісні” Поля Верлена. Зіставленням
цих нових версій з першотвором та врахуванням зауважень, висловлених Г. Кочуром щодо трудно-
щів, які постають перед перекладачами Верленових поезій, детально розглядаються хиби перекла-
дів сучасних українських тлумачів.
Ключові слова: історія перекладу, еквівалентність, множинність.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2014.127.199

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.