ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ

У збірнику публікують наукові праці, які висвітлюють дослідження в Україні та за кордоном з тематики, що охоплює різноманітні аспекти вивчення германських і романських мов, а також з перекладознавства, зарубіжного й порівняльного літературознавства, класичної філології, методики викладання іноземних мов.

Мови видання: українська та англійська.

“Іноземна філологія” індексується у таких базах даних: MLA International Bibliography with Full Text (EBSCO), DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 збірник включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 “Філологія”.

 

ISSN: 0320-2372 (друк.)

ISSN: 2078-2373 (онлайн)