ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ БАРОМЕТР ТА ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТАРТАПІВ

Ihor Katernyak

Анотація


Ця стаття представляє результати вивчення за допомогою сучасних управлінських навчальних рішень ставлення студентів до підприємництва та їх намірів відкрити власні компанії, щоб після завершенні проведених досліджень зробити пропозиції щодо вдосконалення навчальних програм чи університетської інфраструктури розвитку підприємницької поведінки студентів, відкриття можливостей для набуття ними досвіду як стартаперів. Робота базується на досвіді впровадження електронного навчання – практичної частини курсу «Інновації та підприємництво в ІТ», який читається для студентів бакалаврату на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна. Як основний метод для проєктування Tech Startups майстерні – віртуального навчального середовища – був використаний «4А підхід» (Увага, Актуалізація, Залучення та Дія), фази якого співпадають з етапами зростання стартапів. Для моніторингу знань студентів про підприємництво та їх ставлення до нього було розроблено і використано інтерактивну он-лайн систему «Підприємницький барометр».

Протягом досить короткого часу 13 студентських команд визначилися з рішеннями, які задовольняють потреби потенційних клієнтів, розробили прототипи продуктів на основі ІТ, бізнес-моделі і підготували концепції проєктів своїх стартапів для взаємооцінювання. Крім того, кожен студент отримав можливість анонімно, за визначеними викладачем критеріями, виставити бали трьом проєктам і написати свої рекомендації щодо їх удосконалення. Як результат, всі проєкти були автоматично проранжовані, і кожна команда отримала цінні поради перед презентацією своїх стартапів перед потенційними інвесторами на відеоконференції «Битва стартапів», що сприяло створенню віртуальної навчальної спільноти з присутністю представників бізнесу.

Наші результати підкреслюють важливість та ефективність електронного навчання на основі проєктів у контексті технологічних стартапів для розвитку підприємницьких компетенцій, а також необхідність успішної практики презентації проєктів студентськими командами перед потенційними клієнтами, партнерами чи інвесторами для покращення ставлення студентів до підприємництва, значення міждисциплінарних команд на всіх етапах зростання стартапів.

Незважаючи на те, що з розвитком Інтернет-інфраструктури є досить багато різних глобальних платформ для започаткування і ведення бізнесу, лише 10 відсотків випускників курсу забажали стати підприємцями, а всі інші відклали започаткування власної справи до кращих часів після завершення університету. Аналіз показав, що на 4-му курсі багато студентів вже знайшли свої місця у компаніях, і навряд чи задумаються про те, щоб стати підприємцями. Тому, щоб отримати більше процентне співвідношення тих, хто бажає стати підприємцем, такий курс потрібно проводити для студентів у 3-4 семестрах, коли вони вже освоїлись із базовими навичками програмування і їм цікаво розвиватись і прагнути до високо поставлених цілей, а не просто потрапити на вакантне місце у компанію.

Ключові слова: електронне навчання, підприємництво, підприємницький барометр, віртуальне навчальне середовище.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Katernyak, I., Loboda, V. (2016). Cognitive presence and effect of immersion in virtual learning environment // Universal Journal of Education Research: Horizon Research Publishing Corporation. 2016. 4 (11). Retrieved from: http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=5254

Loboda, V., Katernyak, I. et al. (2018). Developing Entrepreneurial Mindset in University Undergraduates // E-Methodology. 2016.5 (5). – P. 114-131.

Katernyak, I. (2018). Towards Creating Innovation Hub in IT – Strategy for Entrepreneurship Education at Ivan Franko National University of Lviv // International Scientific and Practical Conference "Electronics and Information Technologies" (ELIT-2018). Retrieved from: http://elct.lnu.edu.ua/elit_conf/pdf/10/10_A11.pdf

Neck, H. M., Greene, P. G. (2011). Entrepreneurship education: known worlds and new frontiers // Journal of small business management. 2011. 49.1. – P. 55-70.

Katernyak I., Loboda V. (2021). Entrepreneurial Momentum for Sustainable Growth. Sustainable Organizations – Models, Applications, and New Perspectives, Jose C. Sánchez-García and Brizeida Hernández-Sánchez, IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.95099. Retrieved from: https://www.intechopen.com/books/sustainable-organizations-models-appli№cations-and-new-perspectives/entrepreneurial-momentum-for-sustainable-growth

Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Publishing, 103 p.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C. L. (2005). Clarifying business models: origins, present, and future of the concept // Communications of the Association for Information Systems. 2005. 16 (1): 1. doi:10.17705/1CAIS.01601
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.15.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.