СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОСАДОВОГО БАСЕЙНУ З НАСУВНИМИ СТРУКТУРАМИ

Vitaly Fourman, L. Khomyak, M. Khomyak

Анотація


За допомогою комп’ютерного моделювання на основі двовимірного методу скінченних елементів досліджуються динамічні умови тектонічного стиснення осадових шарів. Ці моделі представляють геотектонічну ситуацію для Українських Карпат у ранньокрейдовий час з урахуванням спрощеного перерізу. Геометрично  цей поперечний переріз включає три частини: рухомий клин насуву, шаруватий осадовий комплекс і нерухомий похилий фундамент континентальної платформи. Побудовано низку генетично успадкованих моделей, в яких збільшується кількість розломних порушень насувного типу. Використано детальні чисельні моделі в рамках механіки суцільних середовищ: роздільна здатність скінченних елементів становить 500х100 м з біквадратичною апроксимацією переміщень. Ми вивчаємо напружено-деформований стан у неоднорідному середовищі зі суттєво неоднорідними механічними властивостями відповідно до флішового комплексу з перешаруванням компетентних та податливих шарів різної товщини. Лінійні розміри моделей: загальна товщина – до5 км(включаючи1 кмгідростатичного тиску води) та 50–80 км у латеральному напрямку із врахуванням неідеального контакту із ковзанням між шарами та релаксацією напружень.

Результати комп’ютерного моделювання ілюструють деякі особливості деформування та розподіл напружень під час стиснення до2,5 км. Побудовані карти – "миттєві знімки" – полів напружень та деформацій відповідно до переміщення клина насуву з кроком0,5 км. Особливу увагу приділено зоні трійчастого контакту між переднім і заднім масивами гірських порід щодо крил розломів і підстильними шарами на горизонті відриву.

Поява періодичних по латералі зон із високим рівнем напружень контролює формування та розвиток незначно похилених розломів через осадові шари згідно з критерієм крихко-пластичного руйнування. Пластичні деформації, що моделюють повзучість для горизонту відриву, накопичуються в нижніх шарах поблизу розломів та утворюють у результаті складчасті структури, однак вони практично відсутні в апікальних частинах блоків насуву.

Самостійна перебудова моделей, які відстежують виникнення та еволюцію насувів або враховують неоднорідність у просторі, може бути завданням для майбутніх досліджень.

Ключові слова: скінченно-елементні моделі, структури насуву, напружено-деформований стан, шарувате середовище.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.13.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.