ПИТАННЯ КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОСТІ РЕГУЛЯРНОГО ЛОГІЧНОГО ДЕРЕВА, ЗАСНОВАНОГО НА ПОНЯТТІ ПОДІБНОСТІ

Igor Povhan

Анотація


Дана робота присвячена проблематиці логічних дерев – питанню критерію оптимальності регулярного логічного дерева на основі поняття подібності. Розв‘язок даного питання дозволить забезпечити розробку ефективних методів та алгоритмів мінімізації структури логічних дерев класифікації. Мінімальна структура логічного дерева класифікації забезпечує швидкий та ефективний механізм класифікації дискретних об‘єктів. Вводиться поняття ярусу злому конструкції логічного дерева, яке дозволяє в перспективі оцінити межі мінімізації таких структур шляхом простої перестановки ярусів. Отриманий результат принципово важливий в задачі оцінки ефекту перестановки ярусів максимального логічного дерева класифікації та питанні структурної складності отриманих логічних дерев. Фіксація початкової навчальної вибірки у вигляді логічного дерева, створює фіксовану деревоподібну структуру даних, яка в якісь мірі забезпечує навіть стиск та перетворення початкових даних навчальної вибірки, а отже дозволяє суттєву оптимізацію та економію апаратних ресурсів інформаційної системи. Відмітимо, що галузь застосування концепції логічних дерев в даний час надзвичайно об‘ємна, а множина задач та проблем, які розв‘язуються даним апаратом може бути зведена до наступних трьох базових сегментів – задачі опису структур даних, задачі розпізнавання та класифікації, задачі регресії. В роботі вводиться величина подібності логічного дерева, яка може слугувати критерієм оптимальності даного логічного дерева (графа), а саме дослідження має актуальність для всіх підходів, методів та алгоритмів розпізнавання образів в яких отримана результуюча схема класифікації може бути представлена у вигляді логічного дерева.

Ключові слова: задачі розпізнавання образів, логічне дерево, граф-схема моделі, критерій оптимальності.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.13.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.