ДОВГА АРИФМЕТИКА В EXCEL. II. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА

Vitaly Fourman, M. Khomyak, Ya. Marko

Анотація


Запропоновано VBA-реалізацію для Excel довгих арифметичних операцій для раціональних чисел з довільною розрядністю чисельника та знаменника. Із застосуванням об’єктно-орієнтованого підходу побудовано типовий інтерфейс класу SRational та описано його функціональність. Передбачено багатоваріантність символьного подання раціональних чисел, що структурно мають до трьох полів: ціла частина, чисельник та знаменник, а між ними – інтуїтивно зрозумілі розділювачі, зокрема, символи арифметичних операцій та дужки. Для обчислення арифметичних виразів використовуємо їхнє представлення як двійкових дерев. Проаналізовано функціональний комплекс для синтаксичного розбору раціональних чисел серед вхідної символьної інформації, а також імпорт даних з текстових файлів різних форматів.

Ключові слова: надбудова Excel, раціональні числа, алгоритм довільної точності, символічні обчислення, двійкове дерево.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.11.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.