ЗАГАЛЬНА СХЕМА ПОБУДОВИ САМОГО СКЛАДНОГО ЛОГІЧНОГО ДЕРЕВА КЛАСИФІКАЦІЇ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ОБ'ЄКТІВ

Igor Povhan

Анотація


Робота піднімає важливе питання в теорії розпізнавання дискретних об'єктів пов'язане з загальною схемою побудови самого складного результуючого логічного дерева класифікації. Представлення результуючої схеми розпізнавання на основі логічного дерева, дозволяє забезпечити мінімальну форму системи розпізнавання та високу якість класифікації. В роботі пропонується загальна покрокова схема побудови такого логічного дерева, та дається оцінка складності отриманих граф-схемних моделей.
Побудовану схему розпізнавання у вигляді логічного дерева можна представити або в ДНФ, або в КНФ формі. Так дерево розпізнавання, яке являє собою певне правило класифікації, можна представити за допомогою відповідної логічної функції. Отже важливою проблемою при побудові схеми розпізнавання (відповідного логічного дерева) такого типу буде проблема синтезу логічної функції, яка еквівалентна даному дереву розпізнавання. Зі збільшенням числа аргументів логічної функції (результуючого дерева) швидко зростає складність одного з етапів синтезу функції - етапу мінімізації. Виходом з даного положення може бути не знаходження її мінімальної форми, а представлення у вигляді декомпозиції функцій (відповідних дерев). Важливими перевагами методу дерева для мінімізації логічних функції є те, що з деревом досить просто працювати при великій кількості аргументів. Крім того, дуже просто автоматизувати процес мінімізації за рахунок написання простої комп'ютерної програми.
Зауважимо, що в роботі також виведені числові оцінки в перспективі дозволяють розробити ефективні моделі схем мінімізації логічних дерев класифікації. Отриманий результат принципово важливий в задачі оцінки стійкості максимального логічного дерева класифікації щодо перестановки ярусів та впливи такої перестановки на загальну складність дерева. Дане питання має принциповий характер, тому що впливає на загальну складність отриманої схеми класифікації та обсяг пам'яті необхідної для зберігання та роботи відповідної системи розпізнавання. Робота актуальна для всіх методів розпізнавання образів в яких отримана функція класифікації може бути представлена у вигляді логічного дерева.

Ключові слова: задачі розпізнавання образів, логічне дерево, граф-схемні моделі


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.11.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.