“FANTASTIČKI ROMAN” VLADANA DESNICE

Marijana Terić

Анотація


U ovome radu nastoji se ukazati na prisustvo elemenata fantastičkoga diskursa u romanu Vladana Desnice Proljeća Ivana Galeba. Budući da je riječ o autoru koji zauzima značajno mjesto u južnoslovenskoj književnosti 20. vijeka, pokušaćemo osvijetliti manje poznate segmente Desničinih poetičkih načela s posebnim osvrtom na njegovo interesovanje za fantastiku. S obzirom na to da autor u 49. glavi Proljeća Ivana Galeba eksplicitno otkriva svoju “namjeru” da napiše fantastički roman, razmatramo sve aspekte pripovijedanja kojim je Desnica najavio novi model literaranoga stvaranja teksta koji se ogleda u “fantastizaciji proze” odnosno strukturiranju djela fantastičkoga određenja. Na kraju donosimo zaključak o tome da se Vladan Desnica svojim romanesknim ostvarenjem smatra pretečom velikana južnoslovenske književnosti, u prvome redu Borislava Pekića i Danila Kiša, a potom i drugih.

Ključne riječi: fantastika, postmodernizam, polemičnost, Athanatik, parodija.


Повний текст:

PDF (Hrvatski)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.69.9308

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.