ILIRSKI KOLEGIJ U LORETU KAO MJESTO KULTURNIH I JEZIČNIH MEĐUDJELOVANJA

Ninoslav Radaković

Анотація


Ilirski kolegij (Collegium Illyricum) u Loretuosnovan je nakon Tridentskog sabora s ciljem provođenja crkvene i katoličke obnove na Balkanu; djelovao je s prekidima u razdoblju od 1580. do 1860., uglavnom pod upravom isusovaca. U članku je riječ o događajima koji su prethodili osnivanju kolegija, različitim pravilima i propisima o upisu studenata, poučavanim predmetima, kao i o preseljenju kolegija u Rim, vraćanju u Loreto, zatvaranju i ponovnom kratkotrajnom otvaranju. Budući da su se u kolegiju školovali mladići iz Dalmacije, Bosne, Srbije, Albanije i Bugarske, pripremani za rad u misijama upravo na tim područjima, kolegij postaje mjestom kulturnog i jezičnog međudjelovanja, čije su posljedice vidljive u kasnijoj pisanoj produkciji na južnoslavenskim jezicima.
Ključne riječi: Ilirski kolegij, Loreto, kulturno međudjelovanje, jezično međudjelovanje.


Повний текст:

PDF (Hrvatski)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.69.9306

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.