NAJPRODUKTIVNIJI MODELI TVORBE PRILOGA U HRVATSKOM I UKRAJINSKOM JEZIKU

Oksana Timko Đitko

Анотація


Prilozi su specifična i važna vrsta riječi i po svojoj strukturi i po svojim morfološkim, sin¬taktičkim, semantičkim osobitostima. Znanstvenici ih često smatraju amorfnom vrstom riječi i klasificiraju u istu skupinu s prijedlozima, veznicima, uzvicima. Najvažnija karak¬teristika priloga je to da su oni punoznačna vrsta riječi. Važna osobina priloga je njihova tvorba: najveći dio ih je stvoren od posebnih oblika punoznačnih vrsta riječi (imenica, pri¬djeva, glagola, zamjenica i brojeva). Svaka od punoznačnih vrsta riječi ima svoj osobiti način adverbijalizacije, koji mijenja samu morfologiju, ali i semantiku riječi. Nama je cilj pronaći, definirati i analizirati modele adverbijalizaciju u  ukrajinskom i hrvatskom jeziku te pojasniti i pronaći produktivne načine tvorbe priloga.
Ključne riječi: prilog, porijeklo, dijalektizam, izvedenica, afiksacija.


Повний текст:

PDF (Hrvatski)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.69.9300

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.