SINTAKTIČKA ISTRAŽIVANJA HRVATSKOGLAGOLJSKIH TEKSTOVA: STANJE I PERSPEKTIVE

Milan Mihaljević

Анотація


Sintaksa hrvatskoglagoljskih tekstova slabije je istražena od fonologije i morfologije. Još uvijek se može reći da su sintaktička istraživanja tih tekstova u samom začetku. Stoga se na početku rada najprije formuliraju osnovni ciljevi kojima se istraživanje mora ruko­voditi i zadatci koje pri ostvarivanju tih ciljeva treba izvršiti. Zatim se prikazuje trenutno stanje i najvažniji rezultati dosadašnjih istraživanja te na kraju upozorava na najvažnije teme i zadaće koje još stoje pred istraživačima. Dosadašnja su istraživanja prikazana pre­ma generacijama istraživača, što nam se činilo najpreglednijim, a zatim su ukratko prika­zani rezultati tih istraživanja prema tematici i područjima koja su više ili manje temeljito obrađena.Da bi čitatelj stekao što bolji uvid u dosadašnja sintaktička istraživanja i teme kojima su se ona bavila, na kraju prilažemo i popis dosad objavljenih radova o sintaksi hrvatskoglagoljskih tekstova

Ključne riječi: hrvatskoglagoljski tekstovi, sintaksa, hrvatski crkvenoslavenski jezik


Повний текст:

PDF (Hrvatski)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.69.9297

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.