ЗОРОАСТРIЙСЬКИЙ РУКОПИС В КОЛЕКЦIΪ ІНСТИТУТУ
СХІДНИХ РУКОПИСІВ РАН
(загальна характеристика збірника та його структура) 

Алій Колесников

Анотація


Подано загальну характеристику унiкального зороастрiйського рукопису
(шифр С 1869) в колекцiї ІСР РАН, проведено аналiз його складових частин (семи
великих i близько десяти малих творiв) i обґрунтовано iдею про необхiднiсть його
академiчного видання з коментарем. Актуальнiсть публiкацiї пiзнiх зороастрiйських
трактатiв XII–XVII столiть зумовлено тим, що цi твори не є дослiвними перекладами з
середньоперської (пеглевi), а творчими переробками стародавнiх текстiв, адаптованих
до нових iсторичних умов.
Ключові слова: зороастрiйський рукопис, колофон, новоперська мова, рiвайат,
пеглевi, дастур, мобед, хербед.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2011.53.3041

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.