ПРАГМАТИЧНИЙ ВИБІР СЕМАНТИКИ ДІЄСЛІВНИХ
ПРИСУДКІВ У КОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ “ЗАПИТ ПРО
ІНФОРМАЦІЮ” – ЗІСТАВЛЕННЯ МОВНИХ РЕАКЦІЙ НОСІЇВ
ЯПОНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Ореста Забуранна

Анотація


На матеріалі експериментального дослідження зіставлено вибір дієслівних
присудків у комунікативній ситуації “запит про інформацію” в мовленні носіїв японської
та української мов з погляду агентивності. Констатовано значну перевагу неагентив-
них конструкцій у носіїв японської і значну перевагу агентивних конструкцій у носіїв
української мови. У випадку японської мови зауважено високу лексичну конкретність
і однорідність, а у випадку української мови – лексичну варіативність дієслівних
присудків зі значною часткою дієслів із пониженою агентивністю. На матеріалі
аналізу супутніх комунікативних одиниць зроблено висновок про негативну прагма-
тичну маркованість агентивних конструкцій у японській мові у цій комунікативній
ситуації.
Ключові слова: прагматика, “запит про інформацію”, агентивність, японська
мова, українська мова.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2011.54.2882

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.