ВІДАПЕЛЯТИВНІ ДРИМОНІМИ
ІСТОРИЧНОЇ УМАНЩИНИ

Оксана Василик

Анотація


Проаналізовано гіпотези походження назв давніх лісів, що існували на території Уманщини у ХVІІІ–ХІХ ст., крізь призму синхронії та діахронії у межах семантичних, структурних та лексичних особливостей. Увагу акцентовано на причинах мотивації дромонімів, утворених від апелятивів.
Ключові слова: апелятив, лексема, мікротопонім, лексико-семантична група.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2019.71.10388

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.