УСХОДНЕСЛАВЯНСКІЯ СЛОЎНІКІ АНАМАСТЫЧНЫХ ТЭРМІНАЎ І АГУЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ МЕТАТЭРМІНАГРАФІІ

Дмитро Дзятко

Анотація


У артыкуле даследуюцца агульныя праблемы тэрмінаграфіі. Асвятляюцца тэарэтычныя і практычныя праблемы стварэння слоўнікаў анамастычных тэрмінаў ва ўсходнеславянскай лексікаграфіі. Разглядаюцца асноўныя кампазіцыйныя характарыстыкі слоўнікаў на ўзроўнях мега-, макра- і мікраструктуры.
Ключавыя словы: анамастыка, лексікаграфія, тэрмінаграфія, мегаструктура, макраструктура, мікраструктура, слоўнік, слоўнікавы артыкул, рэестравая адзінка, зона намінацыі, зона семантычнай інфармацыі, зона этымалагічнай інфармацыі, зона ілюстрацый, зона пашпартызацыі.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2019.71.10324

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.