Історія журналу

“Вісник Львівського університету. Серія філологічна” – збірник наукових праць, мета якого – висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, мовознавства, фольклористики.

Виходить з 1968 року

Видає філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка