Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОВОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПУБЛІКАЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ КРАЇН ДАЛЕКОГО СХОДУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КУЛЬТУРИ СХОДУ І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НА ПЕРЕХРЕСТІ КУЛЬТУР

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЖАНРИ, СТИЛІ І МИСТЕЦТВА: ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ І СИНТЕЗ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДІАЛОГІЧНА УЯВА І ТРАДИЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОЕТИКА ПОГРАНИЧЧЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДО ЮВІЛЕЮ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГЕОГРАФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОВОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОНТАКТИ. РЕЦЕПЦІЇ. ПАРАЛЕЛІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОСОБИСТІСТЬ. ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. ДОЛЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГРАМАТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ЛЕКСИКОГРАФІЯ І ЛІНГВОСТИЛІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОНОМАСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕРМІНОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ МОВИ І ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІЗ СКАРБНИЦІ ПАМ’ЯТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СЕМАНТИКА, СОЦІОЛІНГВІСТИКА ТА КУЛЬТУРА МОВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДУ ТА ІСТОРІЇ МОВОЗНАВСТВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУР ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛЕКСИКА І ТЕРМІНОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГРАМАТИКА, ДІАЛЕКТОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ МОВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФРАЗЕОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОНОМАСТИКА ТА ЕТИМОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ АРАБІСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ІРАНІСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ КИТАЇСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ КОРЕЇСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ТЮРКОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ЯПОНІСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

УКРАЇНА ТА СХІД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КУЛЬТУРА ТА ІСТОРІЯ КРАЇН СХОДУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО СХОДОЗНАВСТВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОВА, КУЛЬТУРА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕКСТІВ І ДИСКУРСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ОДИНИЦЬ, КАТЕГОРІЙ І РІВНІВ МОВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МАТЕРІАЛИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІВАН ФРАНКО: ОСОБИСТІСТЬ, ТВОРЧИЙ ШЛЯХ, ДОЛЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕСЕЇ ТА ПЕРЕКЛАДИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ МОВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ ТА ОНОМАСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Л Е К С И К О Л О Г І Я ТА Л І Н Г В О С Т И Л І С Т И К А

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕТОДИЧНА СПАДЩИНА М. М. ШКІЛЬНИКА ТА СУЧАСНА ШКОЛА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДОКУМЕНТУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІНГВОСТИЛІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СХОДОЗНАВСТВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ІНДОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕЖІ І ВІДКРИТІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛІТЕРАТУРА»: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФОЛЬКЛОРНІ АРХІВИ І КОЛЕКЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ДОКУМЕНТУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. ХРОНІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЛІКТИ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

З ЦАРИНИ ФОЛЬКЛОРИЗМУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОНТАКТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХОДУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРА І РЕЛІГІЯ КРАЇН СХОДУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА ТЕРМІНОЗНАВСТВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА МОВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ МОВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОНОМАСТИЧНІ СТУДІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІ-, ЕТНО-, ПСИХОЛІНГВІСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕКСТ МІЖ ГЕНЕРАЦІЯМИ: ЗМІНА КАНОНУ ТА ПАМ’ЯТЬ ПОКОЛІНЬ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВОЄННЕ ПОКОЛІННЯ: ЛІТЕРАТУРА МІЖ ВІЙНАМИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГЕНЕРУВАННЯ ГЕНЕРАЦІЙ: ГРУПОВІ ПОРТРЕТИ ПОКОЛІНЬ У ЧАСІ І ПОЗА НИМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ЕСТЕТИКИ І ЛІТЕРАТУРНА ГРА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ХОРВАТСЬКОЇ МОВИ ТА ЇЇ СУЧАСНИЙ СТАН

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ХОРВАТСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ І КУЛЬТУРИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ХРОНІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми сучасної дериватології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГРАМАТИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ФОНЕТИКИ І ФОНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО: ТРАДИЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ МОВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА: ІДЕЇ, ТЕОРІЇ, ШКОЛИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІНГВОДИДАКТИКА: ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ МОВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТРАДИЦІЙНІ І НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ОНОМАСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОВЕ В ЛІНГВІСТИЦІ ТЕКСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІО-, ЕТНО-, ПСИХОЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Семантико-прагматичні аспекти мовленнєвої діяльності, тексто- і дискурсотворення

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Нові проблеми прикладної лінгвістики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Аспекти лінгвосеміотики на сучасному етапі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ЛЕКСИКОГРАФІЇ І ТЕРМІНОЗНАВСТВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Перекладознавство: нові виклики і перспективи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОНОМАСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ОНОМАСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОПОНІМІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНТРОПОНІМІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОНОМАСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІТЕРАТУРНА І ФОЛЬКЛОРНА ОНОМАСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНШІ КЛАСИ ОНІМІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА ТЕРМІНОЗНАВСТВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Граматична структура мови

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ МОВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОНОМАСТИЧНІ СТУДІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КУЛЬТУРА МОВИ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІО, ЕТНО, ПСИХОЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.