ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН-КУРСІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Bohdan Shunevych, Nataliia Rak

Анотація


Проведено аналіз можливостей використання дистанційних навчальних матеріалів з дисциплін, які розміщені на українських і закордонних платформах масових відкритих онлайн-курсів для навчання студентів українських закладів вищої освіти (ЗВО), а також підвищення кваліфікації кадрів; запропоновано варіанти включення цих матеріалів у процес вивчення різних дисциплін студентами українських ЗВО; описано досвід використання онлайн-курсів під час викладання англійської мови для студентів всіх напрямів підготовки Національного університету “Львівська політехніка” (НУЛП).

Включення згаданих онлайн-курсів у навчальний процес кафедр педагогіки, психології, іноземних мов та інших кафедр є перспективним, а пристосування курсів до навчальних програм цих кафедр дасть можливість використати їх у процесі вивчення різних дисциплін в українських ЗВО.  

Запропонована форма навчання також допоможе студентам і викладачам подолати бар’єр під час переходу від традиційного до дистанційного вивчення і викладання дисциплін.

Ключові слова: платформа масових відкритих онлайн-курсів, дистанційне і комбіноване навчання, дистанційний курс, Курсера, Прометеус, Лінгва. Скілз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Глибинне навчання через трансформаційну педагогіку. – Режим доступу : https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UQ+DLTP101+2018_T3/about

Онлайн-сервіс дистанційного навчання Курсера. – Режим доступу : https://www.coursera.org/

Проект з вивчення англійської мови Lingva. Skills від Асоціації інноваційної та цифрової освіти та Академії навичок. – Режим доступу : https://lingva.ua/

Психологія стресу та способи боротьби з ним. – Режим доступу : https://edx.prometheus.org.ua/courses/KUBG/Psy101/2014_T1/about

Український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів Прометеус. – Режим доступу : https://prometheus.org.ua/

Харківська А. Аналітичний огляд онлайн-платформ як інноваційних технологій післядипломної освіти для підвищення кваліфікації вчителів / А. Харківська // Обрії. – 2015. – № 1 (40). – С. 95–98.

Шуневич Б. Методика комбінованого викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі / Б. Шуневич // Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”. – 2009. – Вип. 11. – С. 542–548.

Шуневич Б. Перспективи використання навчальних матеріалів нового українського проекту для вивчення англійської мови / Б. Шуневич // Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки : Матер. ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (27 березня 2019 року). – Київ : Нац. академія прокуратури України, 2019. – С. 194–196.

Шуневич Б. Сучасні можливості використання дистанційних і масових відкритих онлайн-курсів для навчання майбутніх психологів / Б. Шуневич // Особистість в екстремальних умовах : Матер. IX Всеукр. наук.-практ. конф., 17 травня 2019 р. ЛДУ БЖД. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2019. – С. 40–42.

Шуневич Б. Досвід роботи з навчальними матеріалами міжнародних та українських платформ масових відкритих онлайн-курсів / Б. Шуневич, Н. Рак // Тези доп. Міжн. наук. конф. “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір”. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 206–207.

Шуневич Б. Сучасні можливості організації навчального процесу з використанням нових технологій / Б. Шуневич, Т. Струк // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць / за ред. М. Козяра, Н. Ничкало. – Львів : ЛДУ БЖД, 2017. – Вип. 5. – С. 287–290.

Oliynyk V. Pedagogical Model of Preparation of Future Engineers in Specialty “Electric Power, Electrical Engineering and Electrical Mechanics” with Use of Massive Online Courses / V. Oliynyk, O. Samoylenko, I. Batsurovska, N. Dotsenko, O. Gorbenko // Information Technologies and Learning Tools. – Vol. 73. – N 5 (2019). – P. 161–173.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10596

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.