НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛИНИ ПАПЕРНОЇ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Khrystyna Kalahurka

Анотація


Узагальнено основні віхи життєвого та наукового шляху Галини Паперної. Привідкрито постать Г. Паперної як викладача, організатора педагогічної освіти і науки. Висвітлено основні ідеї вченої, відображені у дослідженнях з історії педагогіки: проблема рідномовного навчання у спадщині К. Ушинського, його внесок у розвиток жіночої освіти; педагогічні ідеї І. Франка про народну освіту, навчання й виховання української молоді, діяльність вчителя, виховне й освітнє значення дитячої літератури. Оглянуто макаренкознавчу спадщину дослідниці. Показано актуальність та наукову цінність, новаторський характер її макаренкознавчих досліджень, які сприяли подоланню певних стереотипів у сприйманні постаті А. Макаренка, розширювали територіальні межі поширення його новаторського досвіду.

Ключові слова: Львівський університет, науково-педагогічна та дослідницько-пошукова робота, дидактика, макаренкознавство, І. Франко, К. Ушинський.

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Р – 119. Львівський державний університет ордена Леніна імені Івана Франка. Оп. 1. Спр. 7185. Паперная Галина Александровна, 65 арк.

Гончаров Н. К. Педагогическая система К. Д. Ушинського / Н. К. Гончаров – Москва : Педагогика, 1974. – 270 с.

Інтерв’ю з Неровньою О., записано 27.09.2012 // [Власний архів автора IWN 0010, aудіозапис].

Інтерв’ю з Пітилою П., записано 20.04.2012 // [Власний архів автора IWN 0010, aудіозапис].

Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. Спр. 358. Струмінський В. чл.-кор. АН РСФСР. Відгук на роботу Ф. І. Науменка “Педагог – демократ К. Д. Ушинський”, 2 арк.

Науменко Ф. Великий педагог-демократ / Ф. Науменко. // Педагог-демократ К. Д. Ушинський / ред. колегія: М. К. Година, Ф. І. Науменко, Г. О. Паперна, С. Х. Чавдаров. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1959. – С. 3–23.

Паперна Г. О. Іван Франко про народну освіту / Г. О. Паперна. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 61 с.

Паперна Г. О. Іван Франко про виховання дітей / Г. О. Паперна // Дошкільне виховання. – 1956. – № 8. – С. 9–16.

Паперна Г. Новатор радянської педагогіки / Г. О. Паперна, Ф. І. Науменко. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 127 с.

Паперна Г. О. Великий педагог сучасності / Г. О. Паперна, Ф. І. Науменко // А. С. Макаренкою. – Львів : Видання ЛДУ, 1949. – С. 9–44.

Паперна Г. О. Стягнення і заохочення як метод виховання свідомої дисципліни в працях і в практиці А. С. Макаренка / Г. О. Паперна, Ф. І. Науменко // А. С. Макаренкою. – Львів : Видання ЛДУ, 1949 – С. 77–114.

Проценко В. Издано с любовью / В. Проценко // Народное образование. – 1964. – № 8. – С. 111–115.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10577

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.