ОСВІТА В ГАЛУЗІ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Miroslawa Wawrzak-Chodaczek

Анотація


Зі збільшенням доступу до Інтернету почалася нова ера в галузі людського спілкування, роботи, освіти, розваг, економіки та інших сферах людського існування. Розвиток інформаційних методик дає доступ до величезної кількості інформації, яку використовують для отримання знань у різних галузях науки. Сучасний освітній простір на всіх рівнях освіти змінюється завдяки новим інформаційним технологіям. Віртуальне навчальне середовище в сучасному навчальному закладі ґрунтується на задоволенні освітніх потреб учнів та студентів.

Задоволення цих потреб стане можливим завдяки ІТ-компетентностi учня та викладача. Дуже важливим є рiвень підготовки педагогічних кадрів до використання мультимедійних та електронних освітніх ресурсів, їх готовність до впровадження змін у формах та методах навчання, а також комп’ютеризація польських шкіл та доступ навчальних закладів до спеціально підготовлених, безпечних електронних освітніх ресурсів. У статті також показано проблему “цифрової школи” як синоніму сучасного підходу до навчального процесу з використанням мультимедіа, що дає можливість створити однакові можливості для всіх дітей.

Для того, щоб показати роль нових інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, задано такі дослідницькі питання:

1. Яка частка нових інформаційно-комунікаційних технологій в освіті?

2. Які заходи проводять та які проекти створюються для підвищення участі ІКТ в освіті?

Відповідаючи на ці запитання, було використано методологічний підхід до педагогічного дослідження, прийнятий у педагогіці: критичний аналіз літератури.

Проаналізовано результати досліджень, описані в літературі на тему медіаосвіти в основній навчальній програмі, медіаосвітній базі та пропозиції, формах медіаосвіти, рівень оцифрування в польських школах, його різноманітність як щодо обладнання, так і застосовуваних рішень, компетентностi викладачів та студентiв.

Ключові слова: нові інформаційно-комунікаційні технології в освіті, рівень оцифрування в польських школах, медіакомпетентність.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Chyrk P., Gałecka J., Guzik A., Milewski P., Mizerska M., Nerc O., Siekierska E., Wiśniowski W., Żylińska M. Księga trendów w edukacji 2.0. Young Digital Planet, Gdynia, 2015.

Dąbrowski M. O czym rozmawia świat nowoczesnej edukacji? E-mentor nr 5 (72) / 2017.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 (2013). URL: https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf, pobrano 12.10.2019 r.

Frania M. Nowe media, technologie i trendy w edukacji. W kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego. Impuls, Kraków, 2017.

Gierzyńska-Kierwińska A. FRSE – europejskie programy edukacyjne. Trendy, internetowe czasopismo edukacyjne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/WebQuest, pobrano 12.09.2019.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podcasting, pobrano 12.09.2019.

Lech G. Po co szkole stowarzyszenie albo fundacja? URL : https://scholar.google.pl/scholar?um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:ZRN15BbHh4iAuM:scholar.google.com/ pobrano 10.10.2019 r.

Mediati N. Google kills off Picasa to focus its efforts on Google Photos (ang.) [dostęp 2016-08-06].

Mikułowski D. Kompensowanie efektów elektronicznego wykluczenia uczniów niewidomych poprzez zastosowanie multimodalnych interfejsów użytkownika w dedykowanych aplikacjach edukacyjnych. E-mentor 2018, nr 1(73), S. 24–29.

Morbitzer J. O nowej przestrzeni edukacyjnej w hybrydowym świecie. Labor et Educatio 3, 2015, S. 422.

Pokolenie Y. URL : https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokolenie_Y, pobrano 11.10.2019 r.

Pokolenie Z. URL : https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokolenie_Z, pobrano 11.10.2019 r.

Polak M. Przestrzeń technologiczna szkoły i uczenie się. URL : https://edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/3267-przestrzen-technologiczna-szkoly-i-uczenie-sie, pobrano 19.09.2019.

Rozporządzenie Cyfrowa szkoła [dostęp 2013-03-25].

Skibińska M., Kwiatkowska W., Majewska K. Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, S. 45.

Skrzydlewski P. Pokolenie na Opak. W Sieci. Fratria. Nr 21/2014, S. 52.

Wimmer P. Mind mapping z komputerem. Wydawnictwo Helion, 2019, S. 9–10. M. Paszko. Skuteczne zarządzanie informacją,czyli równowaga pomiędzy logiką a wyobraźnią. E-mentor nr 2 (9) / 2005.

Zając M. Technologie dla edukacji – relacja z Bett Show London 2018. E-mentor nr 1 (73) / 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10569

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.