СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Oksana Bodnar, Olha Ivasiv

Анотація


Проаналізовано теоретичне підґрунтя експертно-консультативної діяльності. Обґрунтовано актуальність розвитку експертно-консультативної діяльності в умовах модернізації освіти. Пояснено дискретність експертної діяльності. Показано відмінність експертно-консультативної діяльності від аудиторської, консалтингової та суто експертної. Сформульовано дефініцію “експертно-консультативна діяльність”, окреслено принципи її проведення. Виокремлено функції експерта-консультанта. Досліджено специфіку експертно-консультативної діяльності залежно від типів завдань. Описано традиційні сценарії експертно-консультативної діяльності, пов’язані зі звичними алгоритмами, та наведено перспективи подальших досліджень.

Ключові слова: експертна діяльність, консультативна діяльність, експертно-консультативна діяльність, статус суб’єкта, функції експерта-консультанта, традиційні сценарії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар О. Діяльнісний підхід до структурування аналітико-експертної діяльності / О. Боднар // Проблеми освіти. – 2015. – № 83. – Ч. 1. – С. 110–113.

Бочерашвили В. Педагогический аудит как технология измерения и оценки качества знаний / В. Бочерашвили // Школьные технологии. – 2004. – № 3. – С. 156–169.

Экспертные оценки в социологических исследованиях. / С. Б. Крымский, Б. Б. Жилин, В. И. Паниотто и др. ; отв. ред. С. Б. Крымский; АН УССР, Ин-т философии. – Киев : Наукова думка, 1990. – 320 с.

Каган М. С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа) / М. С. Каган. – Москва : Политиздат, 1974. – 328 с.

Лазарев В. С. Нормативный подход к оценке инновационной деятельности школы / В. С. Лазарев, Б. П. Мартиросян // Педагогика. – 2003. – № 3. – С. 17–24.

Ліпська В. Освітній аудит як складова процесу реформування вищої освіти України [Електронний ресурс] / В. Ліпська. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/760

Оноприенко В. И. Экспертная деятельность как феномен культуры / В. И. Оноприенко, Л. В. Рыжко // Наука і наукознавство. – 1994. – № 1–2. – С. 150–156.

Педагогічний консалтинг : навч. посібник / Т. А. Борова, З. В. Рябова, Г. Ю Кравченко, О. О. Почуєва. – Луцьк : Терен, 2019. – 324 с.

Ратушко В. А. Специфіка та моделі експертної діяльності у контексті оцінювання управлінської культури керівників шкіл / В. А. Ратушко // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 9. – С. 3–6.

Ринковий Т. Експертиза й консультування як професійні управлінські технології в системі державної служби / Т. Ринковий // Збірник праць Національної академії державного управління при Президентові України. –2011. – Вип.11. – С. 88–97.

Титаренко О. Р. Інформаційно-аналітичне та експертно-консультативне забезпечення діяльності органів державного управління у сучасних умовах / О. Р. Титаренко, Ю. П. Саух // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 12. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=664

Чечель И. Д., Профессиональные функции экспертов-консультантов в области образования / И. Д. Чечель, Т. В. Потемкина // Управление образованием: теория и практика. – 2014. – № 4. – С. 87–91.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10568

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.